Rüyada et görmekSanılanın aksine Et Rüyaları hiçte iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak alınır. Rüyasında bir kasaptan et alan kimse hastalanır. et kokmuşsa durum daha da kötü sayılır.
Rüyada görülen et, eğer pismiş ise, mala işarettir. çiğ etin tümü, hastalık ve ızdırıpa işarettir. Kasaptan et almak, musibet ve kedere işarettir. Taze et ölüme ve gıybet etmeye de işarettir.
Rüyada bir insanın içtiğini gören kimse, o insanın gıybetini eder. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.
Bir kadın diğer kadının etini yediğini görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder. Rüyada kendi etini yediğini gören, ana yapar.

yılan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yılan eti pismiş olmayıp çiğse, onu yiyen kimsenin, düşmanının gıybetine düşmesine işarettir. Yırtıcı hayvanların eti, maldır. yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldır. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada zayıf et yemesi onun malca noksanlığına işarettir. bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksızın görmüş olduğu erkek deve eti, baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işarettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet eder.
Erkek deve etini pismiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malini yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur, sığır eti zahmet, meşakkat ve az is yapmaya işarettir.
Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder veya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur.
Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete işarettir. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur.
Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu Rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir. Bir kimse rüyada pismiş eti yediğini görse, o kimsenin mali artar. Eğer pismiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin ileri gelenler yanında kadri ve sanı yücelir.
Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciler kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa işarettir, dediler.
Rüyada sığır veya öküz eti yediğini gören kimse, hâkime götürülür. Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir. et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine işarettir. Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir,
Bazen de rüyada kus eti yemek, cennete ve kişiyi cennete yaklaştıran Salih amellere işarettir. vahşi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işarettir.
Balıketi, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazen balıketi, Deniz tarafından temin edilecek menfaate işarettir. İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye işarettir. Kus etleri pismiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır.
Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadını zalim olduğundan gıybet etmesine işarettir. Rüyada yenmesi helal olmayan kus etini yediğini gören kimse, hilekâr ve zalim bir kavmin malini yer. Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve Salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaate işarettir. Kebap edilmiş veya kızartılmış kus yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.
Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur, bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin islerinin durgunluğuna veya hastalığına yahut kendi durumunun ya da ticaretinin noksanlığına işarettir.
abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. abid ve zahid bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda gecen tabirin aksinedir.
Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır. bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştüğünü görse, o kimseye ariz olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa işarettir.