Rüyada diş görmek
Hastalığın işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir.
Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, Aile halkı artar. Bazen de diş, oğul veya erkek kardeşle tabir edilir.
Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığını gören kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez. Dişlerin uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakasaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur.
Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakasa çıkar. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malini sarf eder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolay Rüya sahibinin yüzü kızarır.

Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Halkın kendisini dişleriyle yediğini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka meslek öğretmeye imkânı varken öğretmediğine işarettir.
Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, ağzı ev halkı mesafesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolay ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sağ taraftaki dişler, erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir. Önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlılarına işarettir.
Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli islere işarettir, ön azı dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeylere işarettir. köpek dişler, ekseri halk için acık olmayan şeylere, ön dişler, acık ve sözle yapılan islere işarettir.
Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meydana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya işarettir.
Dişlerini gümüşten olduğunu görse, mali hakkında söylenecek bir sözden dolay rüya sahibinin uğrayacağı zarara işarettir. Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin islerinde aldığı bütün tedbiri erinin bozulmasına işarettir.
Dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında aile halkının ona yârdim etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edecekleri ne işarettir.
Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, ait dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine işarettir. Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malinin noksanlığına işarettir.
Rüyada dişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebine işaret eder, dediler.
İbn-i şirin (r.a.), rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, Diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolay meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluğuna işaret eder, dedi.
Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sallandığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye işarettir. Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir.
Süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder. Bütün dişlerinin düştüğünü ve dinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır. Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında Hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır. Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir.
Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu veya herkese olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişler Ağrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere işarettir.
Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir. Bazen dişleri çıkarmak Rüyayı görenin ömrünün akranlarından uzun olmasına işarettir. Bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasının çokluğuna.
Bazen de rüya sahibinin çocuğunun olmamasına işarettir. Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdiği malinin bozulmasıyla zarar ve ziyana uğramasına işarettir.