Rüyada Dağlar görmek

Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuşlardır ki: Üstünde oturmakta olduğu dağın, kendisine ait olduğunu zanneden; çok kıymetli bir kimseye sığınır. Bir rivayete göre, çok kudretli ve adil bir idarecinin himayesine girer. Bir dağın tepesine ulaştığını gören, itibar sahibi bir devlet başkanına yakın olur. Bu sayede makamı yükselir. Bir dağın yerinden koptuğunu veya parçalandığını görmek; büyük bir devletin sonuna ve cemaatinin dağılmasına delalettir. Şayet rüya sahibi bu sona sebep olacak hadiselerin içinde yer almışsa, devletin sonu ve cemaatin parçalanmasının mes’uliyeti kendisine ait olur. Dağda kendisini makam sahibi zanneden, devlet başkanının yakın müşaviri olarak çeşitli hizmetlerde bulunur. Dağdan inen; makamını kaybeder, itibardan düşer. Bir rivayete göre, yüksek dağlardan inmek, teşebbüs ettiği işten vazgeçmektir.
Cabir’ül Mağribi’ye göre, dağa veya yüksek bir yere çıkan, bütün arzularına ulaşır. Haceti yerine gelir. Düşmanına karşı galibiyet sağlar. Bu yerlerden inmek ise, mağlubiyet, ihtiyaç ve hayal kırıklığı ile yorumlanır. Eğer rüya sahibi dağdan veya böyle bir yerden inmişse muradına nail olamaz. Dağdan düşmek; din ve dünya hayatında noksanlık, halk arasında rezil olmaktır. Dağın titremesi ve yarılması, o mekanın mülkünde zayıflığa işaret eder. Titreyen ve yarılan bir dağın tekrar eski haline gelmesi; şifa bulmaya, devletin eski gücüne kavuşmasına delalettir.
Bir dağın yeşillenip güzelleşmesi; devlet başkanının kudret ve kuvvetle büyük hizmetler görmesine işaret eder. Yardımcıları artar.
Dağda yırtıcı vahşilerden biriyle karşılaşmak; dini bozuk bir hakimle yorumlanır. Sadece topraktan meydana gelmiş bir dağ, faydasız ve cimri hükümdarı ifade eder. Dikenler ve çalılarla dolu bir dağ ise; söz ve hareketleriyle halkı rahatsız eden, yakınlığından yalnızca zarar görülen bir meliktir. Kaf dağına çıktığını gören, yakın zamanda vefat eder. Tur-u Sina’ya çıkan; fayda sağlanacak bir meselede, girdiği münazaradan haklı çıkar. Hayır ve menfaat görür. Cudi dağına çıkanın, işleri düzelir. Selamet bulur. Îtibarı artar. Cebel-i Arafatta olmak; tevbe etmek, hayra kavuşmaktır. Cebel-i Lübnan’a çıkan, alimlerin sohbetine katılır. Karanlık bir dağda olmak; musibete uğramak ve helak olmaktır. Bir rivayete göre, o bölgeye dinden uzak çirkin biri hakim olur. Güzel manzaralı bir dağın manası ise, o bölge hükümdarının ihsan ve iyiliğidir. Bu rüyayı gören hükümdarın halka yaptığı ihsanlardan pay alır, ni’met sahibi olur.
Rüyasında, çıktığı dağda gördüğü bir deliğe giren, hükumetin sırlarına vakıf olur. Delikten bir şey alarak çıkan; vakıf olduğu bu sırlar sayesinde menfaat sağlar. Bir dağı uzaktan seyreden, mühim bir konuda uzun uzun düşünür. Dağda, merdiven gibi bir yoldan yürüyen muradına erer.

Cafer-i Sadık Radiyallahü Anh demiştir ki: Dağ görmek; mülk, sultan, zafer, başkanlık ve rahata ulaşmakla tabir olunur.
Kirmani’ye göre, rüyasında bir dağa sahip olan; merhametsiz fakat itibarlı ve çok ünlü bir şahsa yakın olur. Dağın etrafında dolaşan; büyük bir zatın maiyetine girerek, şeref ve mevki sahibi olur. Dağa dayanan, büyük bir sultana dayanır. Dağın üzerinde yerini sağlam gören; devlet başkanı sayesinde büyük makam sahibi olur. Zenginse serveti artar. Fakirse zenginleşir, korkusu varsa huzura kavuşur. Bir dağı yıkan, hayatını mahveder. Dağdan aşağıya atladığı halde bir zarar görmeyen; yüksek makamlara geçer, dolayısıyle sözü dinlenir. Dağdan düştüğünü fakat, derhal ayağa kalktığını gören, işinde netice alamaz.
Dağda büyük bir şahsiyete refakat eden veya yanında silah bulunduran yüksek rütbe sahibi olur. Bu rüya hayırlıdır. Bir dağa çıkmak isteyen, zalim bir kimseden işi için yardım ister. Burada dağ, gayeyi ifade etmektedir. Dağa çıkarken zorluk çeken biri, maksadına ulaşmakta o derece zorlanır. Dağa kolaylıkla çıkan ise; muradına zahmetsizce nail olur. Dağa topallamadan, ayağı sürçmeden rahatça çıkan; en kısa zamanda selamete kavuşur, hayırla karşılaşır. Fakat bin bir güçlükle dağın tepesine ulaşanın eceli yaklaşmıştır. Dağdan düşmekse, yıldızın düşmesi gibidir. Manası eceldir. Bir dağı gören fakat ona çıkamayan, üzüntü içinde kalır.
Ümit ettiği işten netice alamaz. Dağda uzak bir yerden düşen, için şiddetli keder ve sıkıntı vardır.
Bir dağın yanması o bölgedeki padişahın vefatı demektir. Dağın mağarasında olmak veya oraya girmeye çalışmak, sığınılacak bir yer bulmaya, kurtuluşunu temin edecek bir imkana kavuşmağa işarettir. Dağların sağa sola doğru yürüdüklerini görmek, halk arasında çıkacak kargaşa ve fitneye delalet eder.
Dağların birbiri ardınca yürüdüklerini görmek kainatta büyük bir hadisenin çıkacağına işarettir. Dağın köpük haline geldiğini görmekse, hüküm ve nüfuzu geçerli olmayacak bir melkin iş başına gelmesine delalet eder. Bir rivayete göre de, o idarecinin hüküm ve nüfuzu, saltanatı köpük gibi kaybolup gider.
Abdülgani’en Nablusi rahmetullah’ın yorumuna göre; dağ rüyası; mevki, büyük şan, katı kalp, sağlam tedbir, görüşlerinde isabetli bir şahıs, hatırlı bir başkan, muhterem bir baba, işi geniş bir tüccar gibi manalar ifade eder. Şayet, dağın tepesi yuvarlak ve yassı ise; zengin ama, zalim bir kadın, keder, yemin ve insanın gayesi için yapacağı zahmetli bir yolculuk demektir.
Diğer dağlardan ayrı ve dik görünüşlü bir dağ, mülk ve padişahla tabir olunur. Dağın üzerindeki ağaçlar, otlar, su kaynakları, ve dereler bir islam ülkesinin dindar başkanına işaret eder.
Fakat, bu tabiat güzelliklerinden mahrum bir dağ; halka faydası olmayan, Hakk’ı tesbih etmeyen, dinden uzak bir padişahı temsil eder. Dağ; dik, sivri, her yönden sağlamsa, bu melik hayatta demektir. Fakat, dağın etrafı çökmüş, tepesi devrilmişse bahsedilen sultan ölmüş demektir.
Dağa çıkan, üstünde oturan, suyundan içen, layıksa; kudretli ve katı kalpli fakat, halka faydalı bir idareci sayesinde mevki ve makam sahibi olur. İçtiği su, gördüğü ağaçlar ve çayırlar kadar serveti olur. O nispette feraha çıkar. Rüya sahibi tüccarsa işleri artar, kazancı çoğalır. Fakirse zengin olur. Sıradan biriyse çevresinde itibara kavuşur. Dağa çıkarken sıkıntı çeken, makamına zorlukla ulaşır. Hiç yorgunluk hissetmeyen ise istediklerini kolaylıkla elde eder.
Dağın üstüne çıkarak Cenab-ı Hakk’ı zikreden ve şükranlarını sunan, adil bir sultanın yardımıyle dünya ni’metlerine erişir. Fakat, dağın tepesinde dine aykırı çirkin şeylerle meşgul olan, zalim bir hükümdardan yardım görür. Dağın zirvesinde secde edip ezan okuyan vali olur, düşmanını yener. Devlet başkanı, rüyada Cenab-ı Hakk’la tabir olunur. Dolayısıyle çıktığı dağda devlet başkanının yardımcılarından birini yanında gören; işlerinde muvaffak olur. Kuvvet ve kudrete kavuşur.
Rüyasında, bitkisiz, çıplak bir dağa çıkan, zalim bir hükümdarın veya bir kafirin hizmetine girer. Sıkıntıya düşer. Eziyet çeker.
O dağdan inebilirse, bütün bunlardan kurtulur.
Dağda etrafında taşlar gören; başkan olur. Dağdan düşmek ise; hata işlemeğe delalettir. Bu rüyayı görenin vücudunda rahatsızlıklar meydana gelir. Makamını kaybeder, geçimi zorlaşır. Dağdan inerken ayağı kırılan; o zalim hükümdarın gözünden düşer, kazancından zarar eder. Dağa çıkarken yarı yolda biraz durduktan sonra, yürüyüşüne devam eden; fakat inmeye imkan bulamayan; genç yaşında vefat eder. Çıktığı dağın tepesinde oturan, ileride büyük mevki sahibi olacak bir evlada kavuşur.
Yüksek rütbeyle tabir olunan her çıkışın inişi rezilliktir. Dert ve üzüntüye işaret eden her çıkışın inişi ise ferahtır, sevinçtir. Velayet ve makam ifade eden çıkışın inişi ise; azl edilmektir. Vazifeden çıkarılmaktadır.
Rüyada bir dağın yandığını yahut yıkıldığını görmek; büyük bir zatın vefatına yahut ülkenin sultanı tarafından kahredilmeğe delalet eder. Dağın titrediğini fakat, sonra durduğunu görmek ise; o memleketin hükümdarının bir felakete uğrayacağına, bir musibetle karşılaşacağına işarettir. Ancak bu sıkıntılar, bir müddet sonra ortadan kalkar. Memleketin işleri düzelir. Bir dağı yıkan, itibarı çok yüksek bir şahsı kahreder. Dağa dayanmak; yüksek bir zata dayanmaktır. Dağın gölgesinde oturan böyle bir insanın himayesinde rahat yaşar.
Arkasına aldığı dağın ağırlığını çok fazla hisseden; mühim bir şahsiyetin zahmetini çeker.
Dağın ağırlığını anlamazsa hizmetinde bulunduğu kişiden rahatsız olmaz.
Gökyüzünden dağ indiğini görmek; o diyara bir vali veya hükümdar geleceğine işarettir. Dağın semaya çıkması ise, bir padişah veya valinin azline delalet eder. Dağın kendine doğru geldiğini gören, sıkıntıya düşer. Bu rüya sahibi ya sefere gider yahut değerli bir erkeğe veya muhterem bir kadına karşı gelir. Üzerine dağdan taş atılan, bazı sözlere maruz kalır.
Yine bir görüşe göre, dağa çıkmak; selamettir ve murada kavuşmaktır. İnmek ise, bunun akidir. Sarp kayalarla, uçurumlarla dolu bir dağa bin bir zahmetle çıkan, çok çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bu hususiyetlere sahip bir dağdan inmek ise, rahata çıkmaktır.

Daha fazla kaynaktan rüya tabiri için yorum bırakınız.

Similar Posts