Rüyada Alın ve Yüz GörmekAlın ve yüz görmek insanın süsü ( güzelliği ) ve inancı ile yorumlanır. Alnında yüz güzelliği ya da yüz güzelliğini ortaya çıkaran bir durum gören güçlü bir inanç sahibi olur. Bunun aksi de zıddı ile tabir olunur. Bazı rüya yorumcularının açıklamasına öre yüz ile alın namaz ve secde ile yorumlanır. Alnında yara veya uyanırken tiksinti verici olabilecek bir şey bulunduğunu gören namaz kılarken acele eder ve secdeyi tamamlayamaz yahut duyduğu bir söze namazdayken cevap verir.

İbn-i Sirin’ e göre, alın ve yüz, kıymet ve saygı demektir. Çünkü secde yüzeyseldir. Alın ve yüz bazen de evlatlara delalet eder.

Alnında secde izi görmek inancın güçlenmesine, halk tarafından tanınmaya ve iyi biri olarak anılmaya işarettir. Alnında bir şey isabet ettiğini (değdiğini ) gören bir insan sefahate düşmüş ( eğlenmekten başka bir şey düşünmeyen ) birinden istemediği bir şeye muhtaç olur veya malınd eksilme meydana gelir.

Kirmani’ye göre ,alnının genişlediği görenin geçimi rahat, kadir ve kıymeti çok olur. Alnının rengini pek soluk gören borca girer, o solukluk kaybolursa borcunu öder. Yüzünde renkli bir çizgi olduğunu gören kendisinden hayır ve menfaat göreceği bir evlat sahibi olur. Alnında bir rahmet belirtisi olduğunu görmek hayır elde edilmesine ve şehitliğe, alnında bir azap belirtisi olduğun görmek dünya ve ahirette mutsuzluğa ve zarara delalet eder.

Cafer Sadık ‘a ( r.a ) göre ; alın ve yüz rüyası yedi şekilde yorumlanır.Makam, değer ,şeref , mevki, geçim, reislik ,cömertlik . Alnının enine ve boyuna büyüdüğünü gören yüksek derecelere ,makamlara , feraha , geçim rahatlığına , şeref reisliğe sahip olur.Alnının küçülüp daraldığını gören mevki, geçim, şeref ve reisliğe sahip olma konusunda yetersiz görülür. Alnını parlak görmek din ve inancının mükemmel olmasına, rızkının genişlemesine , halk arasında saygıdeğer ve değerli olmaya delalet eder. Alnında bir nurun parlayarak etrafa yayıldığını görmek ilim ve din ile halkı bilgilendirmek , halka yararlı olmaya, alnından zulmetin(karanlık) çıkıp her tarafı karanlığa gömdüğünü görmek halkı doğru yoldan ayırmaya sebep olacağına işarettir.