Rüyada A’la Suresi Görmekİbn- Sirin’e göre, uyku aleminde bu mübarek sureyi tamamiyle veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören tesbih, tehlil ve tekbir ile, yani Allah’ın birliğini, yüceliğini anmakla meşgul olur. Ümmetin hayırlıları grubuna dahil edilir.

Kirmani’ye göre, Allah’ı anmaktan bir an geri durmaz. Sık sık rüya görür ancak çoğunu unutur.

Cafer-i Sadık’a (r.a) göre, güç, zor işler Allah2ın lütfu ile kendisine kolaylaştırılır. Dindar ve ahireti dünyaya tercih edici olur.

Abdulgani’ye göre, çok unutkan olup duyduğu veya gördüğü birçok şeyi unutur. İşlerini zorlanmadan tamamlar.