Rüyada ağaç dikmekRüyada bağ dikmek hayırlı ve güzel işlerin işaretidir. Bahçeye Ağaç dikmek, rahat ve huzur içinde geçireceğiniz bir ömre işarettir.
Lale dikmek çevrenizdeki insanlara yardımda bulunacağınıza işarettir. Rüyada selvi ağacı dikmek ise başınızakötü bir olay geleceğine işaret eder.
Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delâlet eder.
Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı.

Cenâb-ı Hakk’ı zikreden kimselerle beraber Ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tuba ağacına delâlet eder..
Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka delâlet eder. Ağaç görmek birçok şekilde tabir edilir.
Dükkanlara
Berekete
Hizmetçilere
Bol ve geniş rızka..
Rüyada ağaç dikmek, hayır işleri yapmaya ve Allah katında günahlar için af dilemeye işaret eder. Ayrca Rüyada ağaç dikmek, Rüya sahibinin duyacağı hayırlı sözlere ve müjdeli gelişmelere yorumlanır.
Elma ağacı dikmek ve büyütmek hayırlıdır. Rüyada fidan dikmek, büyük bir mutluluğa işarettir.