Rüyada Adi Top GörmekTop, galip düşman ve güllesi de o düşmanın sözü demektir. Bazı rüya tabircileri, demirden yapılmış büyük top, padişaha delalet eder. Bu konuda tabirin anlamına dikkat etmek, ileri görüşlülüğü ve zekasıyla rüyayı görülen şekliyle yorumlamak gerekir, demşlerdir.

Düşman askerinin herhangi bir bölgeyi veya kaleyi bir ya da birkaç topla ateş altında tuttuğunu görmek o yörede taun, veba ve kolera gibi hatalıkların ortaya çıkacağına işarettir.Bir rivayete göre padişahın zulmetmesi demektir.

Son asır rüya tabircilerinden ve Halveti tarikati şeyhlerinin büyüklerinden Rumeli Şeyhi Hüseyin Hasanı El Hüseyni: ‘’ Savaşlarda top zafer ve galibiyeti sağlayan bir araç olduğundan kumandalar, subaylar ve devlet adamlarıyla tabir olunur. Gülleler de bunların ağzından çıkan komut sözleri ve diğer kelimelerdir, ‘’ demiştir.

Düzenli topçu kuvvetleri ve yine dzenli bir şekilde yerleştirilmiş sayısız toplar görme , o bölgede devlet erkanı (büyükleri) ve askeri kumandanların çokluğuna ve düzenli oluşuna ; topların bir yerden başka bir yere götürülüşlerini veya değiştirilişlerini görmek devlet büyükleri ve amirlerin yer değiştirmeleri ve görev değişiklerine ; savaşırken bir topun gülle isabetiyle hasara uğraması, topun büyüklüğüne göre bir kumandan veya subayın yararlanacağına; bir topun gülle isabet etmeksizin bozulduğunu veya yarıldığını görmek kumandan yahut subaylardan birinin hastalık sonucundan öleceğine işarettir.

Top güllelerinin hedefe isabetini görmek kumandanın yahut bir devlet adamının önlem ve sözlerinin etkili ve isabetli olduğuna , güllelerin isabet etmediğini görmek önlem ve emirlerin yanlış ve isabetsiz olmasına işarettir.