Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlıyacağını belirtir. Bir çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlıyacağını belirtir.

Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlayacağını belirtir. Çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlanacağını belirtir.

Rüyada açlık çektiğinizi gördüyseniz, ailenizde birtakım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir ya da kötü bir evlilik hayatına sahip olacağınız anlamına gelir.

Rüyasında acıkan kişinin istek ve beklentileri vardır ve bunlara kavuşması bir hayli güç olacak demektir.

Rüyada hissedilen açlık, korku ve geçim sıkıntısına işaret eder. Açlık, malın gitmesine, elden çıkmasına yorulur. Hissedilen açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyil ve rağbetindeki harisliğe işaret eder. Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayıflığı işaret eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca işaret eder. Rüyada kıtlık çekmek fakirliğe, bazen de takvaya, zikr ve şükre işaret eder. Bazı rüya yorumcuları rüyada aç olduğunu görene, bir hayır isabet eder derler. Bazı rüya yorumcuları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan; susuzluk, suya kanmaktan daha hayırlıdır, derler. Rüyada açlık, ihtirasla yorumlanır. Rüyasında aç olup bir lokantaya girmek istediği halde giremediğini görmek, almak istediği birçok şeyler olduğu halde, parası olmadığı için, alamadığına delalet eder. Aç olup da bir yerde karnını doyurduğunu görmek, dünya nimetlerinden faydalanacağına işarettir. Kendisinin aç bir kişi ile karşılaştığını ve o kişinin kendisinden yardım istediğini gören; akrabalarından yoksul bir aileye yardım eder. Bazı rüya yorumcularına göre; rüyasında karnının aç olduğunu gören günahkardır. Cabir’ül Magribî’ye göre; rüyada karnı aç olup iyi bir yemekten iştahla yediğini gören, tövbe etmelidir. Eğer yediği yemek iyi değilse tövbesinin kabul edilmediğine delalet eder. Bu tövbeye devam etmelidir. Bazılarına göre de rüyada aç olduğunu görmek, hırsa ve gözünün doymadığına, yani aç gözlülüğe delalet eder. Cafer’i Sadik’a göre; açlık rüyası dört şekilde yorumlanır; Hayır, hırs, günah ve tamah. Karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören, hırs ve tamahından dolayı, hayra eremez.Bazı tabircilere göre ise, rüyada hissedilen açlık, kişinin eşinden ayrıldığına, matem tutup zînetini terk eden kadının elbisesine, korku, küfre ve geçim sıkıntısına delalet eder. Bir kimse rüyasında, kendisinin uzun uzadıya acıktığını görse, o kimse fakirlikten sonra nimete nail olur ve acıktığı miktarca mala sahip olur. Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye ve zayıflığa delalet eder. Zühd ve takva ehli için açlık, oruca delalet eder. Açlık; kıtlığa, tecavüz etmeye ve fakirliğe delalet eder. Bazen de takvaya, zikr ve şükre delalet eder. Kış günlerinde kendisine açlık gelen kimse, acıkır ve bunalır.

Rüyasında acıktığını gören kimsenin hayattan türlü istek ve beklentileri vardır. Fakat bu istek ve beklentilerine kavuşması da bir hayli güçtür. Rüyada açlığı bastırmak, kısa süreli bir gönül macerası olarak da yorumlanır.

Rüyada Açlık Çekmek

Rüyada Açlık Çekmek