Rüyada Abese Suresi Görmekİbn-i Sirin ’e göre Abese suresini tamamen ya da kısmen okuyan veya okuduğunu işiten ,halka karşı asık suratlı olup herkes kendisinden nefret eder.

Kirmani ’ye göre , halkı küçük görüp gurur ve kibire kapılır.

Cafer-i Sadık’a (r.a.) göre, zayıf ve miskinlere ( zavallı ve kimsesizler ) karşı hayır ve iyilikte bulunursa da riya ve gösterişten kurtulmaz, büyüklenir.

Abdulgani ve Kesai’ye göre, verdiği şeye minnet eder yani başa kakar . İyi ahlak sahibi olamaz.

İbn-i Kesir-Nafi’ ye göre ,çokça sadaka ve zekat verirse de halkı küçük gördüğünden kimse tarafından sevilmez.

İbn_i Fadl’a göre, rüya sahibi Doğu tarafına doğru yolculuk eder.

-ACELE ETMEK: Acele etiğini görmek iyi değildir. Çünkü acele şeytan işi ve onun baştan çıkarması demektir.

Acele ettiğini gören hata işler.

Bazı rüya tabircileri ,dinle ilgili bir konuda acele ettiğini görmek iyidir .Eğer acele edilen şey dünya ile ilgiliyse iyi değildir .Sadece evlenme konusunda acele etme rüyası hayırla tabir olunur ,demişlerdir.

İbn-i Sirin :‘’ Acele ettiğini görmek pişmanlığa işarettir ‘’, Mağripli Cabir: ‘’Acele etmek ,ihtiyatla ve ihtiyat da acelecilikle tabir olunur, ‘’ demiştir.

İhtiyatlı davrandığını, yani acele etmediğini görmek her zaman acele zıddı ile tabir olunur.

Dinle ilgili bir işte ihtiyatla hareket ettiğini görmek hayra yorulmaz .Dünya işleriyle ilgili konularda tekmkinli davranmak iyidir.

Rüya yorumcusu Kirmani : ‘’Acele etmeyip ihtiyatlı bir şekilde yürüdüğünü gören hiçbir işinde hataya düşmez ,’’demiştir.