Rüyada Abdest Aldığını GörmekSaf su ile ve tamam olarak abdest aldığını gören eğer tasa ve üzüntü çekiyorsa Allah tarafından gam ve üzüntüden kurtulur. Borçlu ise borcunu öder, hasta ise şifa bulur ,günahkarsa Allah kendisine güven ve itimat bağışlar . Saf, temiz su ile abdest almak her durumda da hayra işarettir.
Abdest aldığını ancak tamamlamadığını veya tamamlayamadığını görmek ,elde etmek istediği ve üzerinde çalıştığı işin tamamlanamayacağına delalet eder. Abdestin kabul olmayacağı bir şeyle abdest aldığını gören ,abdestini tamamlamayan gibidir. Bir görüşe göre süt ya da bal ile abdest almak dinen iyidir . Allah’ın izniyle bundan kurtulmak mümkündür. Abdest almak istediğini ancak su olmadığını görmek ,elde edilmek istenen işin güç olacağına işarettir .İhtilam olduğu halde abdest aldığını gören pek zor bir işe girer.
Nabluslu Abdulgani bu konuda şunları söylemiştir: ‘’Abdestli olduğu halde abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete ,nimet üzerine nimete, saygınlığa ve yükselmeye delalet eder. Abdest, ihtiyacın giderilmesi ve istenilen şeyin elde edilmesi ile yorumlanır . Abdesti tamamlamak maksadın tamamen elde edilmesine ve noksanlığın aksine delildir.’’
Namaz için abdest aldığını gören kimse düşmanının kötülülüklerinden Allah tarafından korunur. Abdest alıp namaza başladığını gören üzüntü ve kederden kurtulup Allah’a hamd eder.
Uygun olmayan bir şeyle abdest aldığını gören ,beklediği işi elde edemez. Abdestsiz namaz kıldığını görmek ,eğer rüya sahibi tüccar ise sermayesiz ticaret yapmaya ,sanatkarlardan ise sanatını icra edebileceği bir mekanın ve gerekli malzemesinin olmamasına, hükümdar ya da toprak, mülk sahibi ise askerlerinin toplanmamasına delalet eder.
Namaz kılmanın caiz olmadığı bir yerde abdestsiz namaz kıldığını görmek ,istediği ve arzuladığı şeyin elde edilmeyeceğine ;yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek eşinden veya bir dostundan ayrılmaya ;oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada oturmayacağına ; çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek Allah’ın ve meleklerin gazabına ,büyük edepsizliğe , hasara , zarara ,sakladığı ayıplarının ortaya çıkmasına ;bir mezbelede veya deniz kenarında abdest aldığını görmek sükunete , gam ve hastalığın ortadan kalkmasına ;bir arkadaşının, kendi başının üstünde abdest aldığını görmek ondan zarar ve ziyan görmeye kendini feda ederek dostunun zarar görmesini engellemeye delalet eder.
İbrahim Eş ’as adlı rüya tabircisi bu konuda şunları söylemiştir :’’Mükemmel ve tam bir abdest aldığını gören üzüntü ve kederden kurtulur ,korktuğundan emin olur ,hastaysa iyileşir ,borçluysa borcunu öder ,günahkarsa Allah’ın af ve rahmetine erişir, Abdesti tamamlayamadığını gören üzüntü ve kederiyle baş başa kalır ,borcunu ödeyemez, günah işlemeye devam eder ,bu kişinin korkusu devam eder, hastalığı uzar; özetle istediğini elde edemez.’’
Sıcak su ile abdest aldığını gören üzüntü ve keder hüzün ve acı içine düşer, hastalanır. Abdest almak istediği halde su bulamadığını görmek istediğine kavuşmak arzusunu gerçekleştirmek için çare bulamamakla yorumlanır.
Abdest alırken şartlarını tam anlamıyla yerine getiremediğini gören ,ibadetlerinde gevşek davranır ,arzusu eksik olarak elde edilir.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek hayır ve hasenata, bolluk ve berekete hastalıktan kurtulmaya, korkusundan emniyete delalet eder.